Hvordan beder man den guddommelige barmhjertighedskaplet?

How Pray Divine Mercy ChapletFind Ud Af Dit Antal Engel

Betydningen af ​​Divine Mercy Chaplet

Den 22. februar 1931 viste Vor Herre og Frelser Jesus Kristus sig for St. Faustina med stråler, der strålede fra hans hjerte og gav hende et budskab til menneskeheden. Den 13. september 1935 fik hun endnu et syn. En dag senere bad en indre stemme hende om at bede denne bøn på almindelige rosenkransperler.Denne chaplet er kendt som Divine Mercy Chaplet. Det er så kraftfuldt, at præster anbefaler det til syndere som det sidste håb. Selv hvis den reciteres én gang, modtager en synder nåde fra Vorherre.

Hvordan beder man den guddommelige barmhjertighedskaplet?

Denne enkle, men yderst effektive bøn kan udføres med simple rosenkransperler.

bønner til St. Barbara
Hvordan beder man den guddommelige barmhjertighedskaplet?

Hvordan beder man den guddommelige barmhjertighedskaplet?Trin 1: Åbningsbøn

Lav korsets tegn.

Sig denne åbningsbøn.

Du udløb, Jesus, men livets kilde strømmede frem for sjæle, og barmhjertighedens hav åbnede sig for hele verden. O Livets Kilde, uudgrundelige guddommelige barmhjertighed, omslutt hele verden og tøm dig ud over osSig nu følgende bøn 3 gange

O Blod og Vand, som fossede frem fra Jesu Hjerte som en kilde af barmhjertighed for os, jeg stoler på Dig!


Trin 2: De første tre bønner

På rosenkransens tre perler beder Fadervor, Hilsen Maria og den apostolske trosbekendelse.

fødselsdagsgave ideer til mor fra datter

Vores far

Fadervor, som er i himlen, helliget blive dit navn; Kom dit rige; Din vilje ske på jorden som i himlen. Giv os i dag vort daglige brød; og tilgiv os vore overtrædelser, ligesom vi tilgiver dem, der overtræder os; og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde.

Hil dig Maria

Hil dig Maria, fuld af nåde. Herren er med dig. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er frugten af ​​dit liv, Jesus. Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere, nu og i vores dødstid, Amen.

Apostlenes trosbekendelse

Jeg tror på Gud, den almægtige Fader, himlens og jordens skaber; og i Jesus Kristus blev hans eneste Søn, Vor Herre, som blev undfanget af Helligånden, født af Jomfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfæstet; døde og blev begravet. Han steg ned i Helvede; den tredje dag opstod han fra de døde; Han steg op til Himlen, sidder ved Guds, den Almægtige Faders højre hånd; derfra skal han komme for at dømme levende og døde. Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske kirke, de helliges fællesskab, syndernes forladelse, legemets opstandelse og det evige liv.

Trin 3: Evig Fader bøn

Begynd hvert årti med Fadervor-perlerne ved at bede denne bøn.

Evige Fader, jeg tilbyder Dig Din kært elskede Søns, Vor Herre Jesu Kristi, Legeme og Blod, Sjæl og Guddommelighed til soning for vores og hele verdens synder.

Trin 4: Sorgfuld passionsbøn

Efter afslutningen af ​​årtiet på de 10 Hail Mary perler, bed denne bøn.

For hans sorgfulde lidenskabs skyld, forbarm dig over os og hele verden

edderkoppedrøm betyder psykologi

Gentag trin 3 og 4 i alle fem årtier.

gaver til den ældre mand

Trin 5: Hellig Guds bøn

Efter at have gennemført alle fem årtier, afslutter du Divine Mercy Chaplet ved at bede følgende bøn 3 gange

Hellige Gud, Hellige Mægtige, Hellige Udødelige, forbarm dig over os og hele verden.

Mulighed afslutningsbøn

Evige Gud, i hvem barmhjertigheden er uendelig og medfølelsens skatkammer - uudtømmelig, se venligt på os og øg din barmhjertighed i os, så vi i vanskelige stunder ikke må fortvivle eller blive modløse, men med stor tillid underkaste os din hellige vilje, som er kærlighed og barmhjertighed selv.

Divine Mercy Chaplet er yderst effektiv og mirakuløs. Det kan bedes når som helst eller som Divine Mercy Novena.

Læs mere: St. Jude Novena: For desperate situationer og håbløse sager