Mirakuløs Padre Pio bøn for helbredelse

Miraculous Padre Pio PrayerFind Ud Af Dit Antal Engel

Padre Pio bøn er en højt respekteret bøn blandt katolikker. Det kaldes også Novena til Jesu Hellige Hjerte.Sammen med det er her nogle af de andre Padre Pio bønner om helbredelse, som Padre Pio selv har reciteret.

Vi har også samlet særlige bønner komponeret af Johannes Paul II og andre.

St. Pio af Petrelcina, bedre kendt som Padre Pio, blev født Francesco Forgione, i 1887. Han blev erklæret en helgen i 2002 .Padre Pio har titusindvis af mirakler forbundet med ham, herunder helbredelse af en meget god ven af ​​pave Johannes Paul II.

Mirakuløs Padre Pio bøn for helbredelse

Mirakuløs Padre Pio bøn for helbredelse

*68 betydning

Novena til Jesu hellige hjerte

Padre Pio-bønnen er komponeret af St. Margaret Mary Alacoque og kaldes almindeligvis Effektiv Novena til Jesu hellige hjerte .Folk tror stærkt på denne bøn, da den opfordrer Jesu hjerte til at forbarme sig over dem og deres bønner.

Del 1

O min Jesus, du har sagt: Sandelig siger jeg dig: Bed og du skal modtage, søg og du skal finde, bank på og der vil blive lukket op for dig. Se, jeg banker på, jeg søger og beder om nåde...

<>

Fadervor Bøn: Fadervor, som er i Himlen, helliget blive dit navn; Kom dit rige, ske din vilje på jorden som i Himlen. Giv os i dag vort daglige brød; og tilgiv os vore overtrædelser, ligesom vi tilgiver dem, der overtræder os; og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Amen.

Hil dig Maria bøn: Hil dig Maria fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er frugten af ​​dit liv Jesus. Hellige Maria Guds Moder, bed for os syndere nu og i vores dødstid. Amen.

Ære være Faderen Bøn: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. Som det var i begyndelsen, er det nu og altid vil være, verden uden ende. Amen.

Jesu hellige hjerte, jeg sætter al min lid til dig.

Del 2

O min Jesus, du har sagt: Sandelig siger jeg dig, hvis du beder om noget af Faderen i mit navn, vil han give dig det. Se, i dit navn beder jeg Faderen om nåde...

<>

Vores far…
Hil dig Maria…
Ære være Faderen...
Jesu hellige hjerte, jeg sætter al min lid til dig.

Læs mere: Ultimativ liste over Mirakuløse bønner til kirurgi

Del 3

O min Jesus, du har sagt: Sandelig siger jeg dig, himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Opmuntret af dine ufejlbarlige ord beder jeg nu om nåden af...

<>

Vores far…
Hil dig Maria…
Ære være Faderen...

Jesu hellige hjerte, jeg sætter al min lid til dig.

O Jesu Hellige Hjerte, for hvem det er umuligt ikke at have medlidenhed med de lidende, forbarm dig over os elendige syndere og giv os den nåde, som vi beder dig om, gennem Marias, din ømme Moder og vores, sørgelige og ubesmittede hjerte. . Amen.

Hil dig, hellige dronning, barmhjertighedens Moder, hils, vort liv, vor sødme og vort håb. Til jer råber vi, Evas børn; til dig sender vi vore suk, sørgende og grædende i dette landflygtighedsland. Vend da, mest nådige talsmand, dine nådefulde øjne mod os; før os endelig hjem og vis os dit livs velsignede frugt, Jesus: O clement, o kærlige, o søde Jomfru Maria. Bed for os, o hellige Guds Moder, at vi må blive gjort værdige til Kristi løfter.

St. Joseph, Jesu plejefar, bed for os. Amen.

Padre Pio bøn til sin skytsengel

Guds engel, min vogter, til hvem vor himmelske Faders godhed betroer mig. Oplys, beskyt og vejled mig. Nu og for altid. Amen.

Bliv hos mig, Fadervor

Bøn fra Sankt Pio af Pietrelcina efter den hellige nadver

Bliv hos mig, Herre, for det er nødvendigt at have dig til stede, så jeg ikke glemmer dig. Du ved, hvor let jeg forlader dig.

Bliv hos mig, Herre, for jeg er svag, og jeg har brug for din styrke, så jeg ikke falder så ofte.

Bliv hos mig, Herre, for du er mit liv, og uden dig er jeg uden inderlighed.

Bliv hos mig, Herre, for du er mit lys, og uden dig er jeg i mørke.

Bliv hos mig, Herre, for at vise mig din vilje.

Bliv hos mig, Herre, så jeg hører din røst og følger dig.

Bliv hos mig, Herre, for jeg ønsker at elske dig meget højt og altid være i dit selskab.

Bliv hos mig, Herre, hvis du ønsker, at jeg skal være dig trofast.

Bliv hos mig, Herre, for så fattig som min sjæl er, så ønsker jeg, at den skal være et sted for trøst for dig, en kærligheds rede.

Bliv hos mig, Jesus, for det er ved at være sent, og dagen nærmer sig enden, og livet går forbi; døden, dommen, evigheden nærmer sig. Det er nødvendigt at forny mine kræfter, så jeg ikke stopper undervejs, og for det har jeg brug for dig.

Det bliver sent og døden nærmer sig, jeg frygter mørket, fristelserne, tørheden, korset, sorgerne. Åh hvor har jeg brug for dig, min Jesus, i denne landflygtigheds nat!

Bliv hos mig i aften, Jesus, i livet med alle dets farer. Jeg har brug for dig.

Lad mig genkende Dig, som Dine disciple gjorde ved brødets brydning, så det eukaristiske nadver bliver lyset, som spreder mørket, kraften, der opretholder mig, mit hjertes enestående glæde.

Bliv hos mig, Herre, for i min døds time ønsker jeg at forblive forenet med dig, om ikke ved fællesskab, i det mindste ved nåde og kærlighed.

Bliv hos mig, Jesus, jeg beder ikke om guddommelig trøst, fordi jeg ikke fortjener det, men dit nærværs gave, åh ja, det beder jeg dig om!

Bliv hos mig, Herre, for det er dig alene, jeg ser efter, din kærlighed, din nåde, din vilje, dit hjerte, din ånd, fordi jeg elsker dig og ikke beder om anden belønning end at elske dig mere og mere.

Med en fast kærlighed vil jeg elske dig af hele mit hjerte, mens jeg er på jorden og fortsætte med at elske dig perfekt i al evighed. Amen

Bøn til Jesus af St. Pio af Pietrelcina

Åh min Jesus,
giv mig din styrke
når min svage natur gør oprør
mod dette eksillivs nød og lidelse,
og gør mig i stand til at acceptere alt
med sindsro og fred.

Med hele min styrke holder jeg fast ved dine fortjenester,
Dine lidelser, din forsoning og dine tårer,
så jeg kan være i stand til at samarbejde med dig
i frelsens arbejde.

Giv mig styrke til at flyve fra synd,
den eneste årsag til din smerte,
Din blodsved og din død.

Ødelæg i mig alt det, der mishager dig
og fyld mit hjerte med din hellige kærligheds ild
og alle dine lidelser.

Hold mig ømt, fast, tæt på dig
at jeg aldrig må lade dig være alene
i din grusomme lidenskab.

Jeg beder kun om et hvilested i dit hjerte. Amen.

En bøn om tillid og tillid til Guds barmhjertighed af St. Pio af Pietrelcina

O Herre, vi beder om en grænseløs tillid og tillid til din guddommelige barmhjertighed og modet til at acceptere de kors og lidelser, som bringer enorm godhed til vores sjæle og din kirkes. Hjælp os med at elske dig med et rent og angerfuldt hjerte og at ydmyge os under dit kors, når vi bestiger hellighedens bjerg, bærende på vores kors, der fører til himmelsk herlighed. Må vi modtage dig med stor tro og kærlighed i det hellige nadver, og tillade dig at handle i os, som du ønsker for din større ære. O Jesus, det mest yndige hjerte og evige kilde af guddommelig kærlighed, må vores bøn finde gunst for din himmelske Faders guddommelige majestæt.

Bøn for St. Padre Pio af Pietrelcina af pave Johannes Paul II

Pave Johannes Paul II reciterede denne bøn i anledning af kanoniseringen af ​​Padre Pio den 16. juni 2002.

Pave Johannes Paul II

Pave Johannes Paul II

Lær os, beder vi, om hjertets ydmyghed, så vi kan regnes blandt de små i evangeliet, som Faderen lovede at åbenbare sit riges mysterier til. Hjælp os til at bede uden ophør, sikre på, at Gud ved, hvad vi har brug for, selv før vi beder ham. Få os troens øjne, som vil hjælpe os til at genkende Jesu ansigt i de fattige og lidende. Støt os i besværets og prøvelsens time, og lad os, hvis vi falder, opleve glæden ved tilgivelsens sakramente. Giv os din ømme hengivenhed til Maria, Jesu mor og vores mor. Led med os på vores jordiske pilgrimsrejse mod det velsignede fædreland, hvor vi også håber at komme til for evigt at betragte Faderens, Sønnens og Helligåndens herlighed. Amen.

Bøn for St. Pio af Pietrelcinas forbøn

Kære Gud, du gavmildt velsignede din tjener,
St. Pio af Pietrelcina,
med Åndens gaver.


Du mærkede hans krop med de fem sår
om Kristus korsfæstet, som et magtfuldt vidne
til din søns frelsende lidenskab og død.
Udrustet med dømmekraftens gave,
St. Pio arbejdede uendeligt i skriftestolen
til frelse for sjæle.


Med ærbødighed og intens hengivenhed
i fejringen af ​​messen,
han inviterede utallige mænd og kvinder
til en større forening med Jesus Kristus
i den hellige eukaristiens sakramente.

Gennem forbøn fra St. Pio af Pietrelcina,
Jeg beder dig tillidsfuldt om at give mig det
nåden af <> .

Ære være Faderen... (tre gange). Amen.

Bøn til Jesu hellige hjerte

Jesu hellige hjerte

O Jesu hellige hjerte,
fyldt med uendelig kærlighed,
knust af min utaknemmelighed,
gennemboret af mine synder,
dog elsker mig stadig;
tage imod indvielsen
som jeg giver dig
af alt det jeg er
og alt hvad jeg har.
Tag hvert fakultet
af min sjæl og krop
og tegn mig,
dag efter dag,
nærmere og nærmere
til dit hellige hjerte,
og der,
som jeg kan forstå lektionen,
lær mig dine velsignede veje. Amen.

St. Francis Bøn før et krucifiks

Højeste, herlige Gud,
kast dit lys ind i mørket
af mit hjerte.

Giv mig den rette tro,
fast håb,
perfekt velgørenhed
og dyb ydmyghed,
med visdom og sansning,
O Herre, så jeg kan gøre
hvad er i sandhed din hellige vilje.

Amen.

En indvielsesakt

Padre Pio bad denne indvielsesakt den første lørdag i hver måned.

O Maria, den mest magtfulde jomfru og barmhjertighedens moder, himlens dronning og syndernes tilflugtssted, vi hellige os til dit ubesmittede hjerte. Vi helliggør dig selve vores væsen og hele vores liv; alt hvad vi har, alt hvad vi elsker, alt hvad vi er. Til dig giver vi vores kroppe, vores hjerter og vores sjæle; til dig giver vi vores hjem, vores familier, vores land. Vi ønsker, at alt, hvad der er i os og omkring os, kan tilhøre dig og kan få del i fordelene ved din moderlige velsignelse.

Og for at denne indvielseshandling virkelig kan være effektiv og varig, fornyer vi denne dag for dine fødder løfterne om vores dåb og vores første hellige nadver. Vi forpligter os til modigt og til enhver tid at bekende vores hellige tros sandheder og leve som katolikker, der er behørigt underdanige alle pavens og biskoppernes anvisninger i fællesskab med ham. Vi forpligter os selv til at holde Guds og hans kirkes befalinger, især at holde Herrens dag hellig. Vi forpligter os ligeledes til at gøre den kristne religions trøstende praksis og frem for alt den hellige nadver til en integreret del af vores liv, i det omfang vi er i stand til det.

Til sidst lover vi dig, o herlige Guds Moder og alles kærlige Moder, at helhjertet hellige os din tjeneste for at fremskynde og sikre, gennem dit Ulastelige Hjertes suverænitet, komme af det Helliges rige. Din yndige Søns hjerte, i vores egne hjerter og i alles hjerter, i vores land og i hele verden, som i himlen, så på jorden. Amen.

Angelus

Herrens engel fortalte Maria, og hun blev gravid
af Helligånden.

Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. . . .

Se Herrens tjenerinde.

Må det ske mod mig efter dit ord.

Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. . . .

Og ordet blev kød,
og boede iblandt os.

Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. . . .

Bed for os, åh hellige Guds Moder,
at vi kan blive gjort værdige til
Kristi løfter.

Lad os bede: Udgyd, vi beder dig, o Herre, din nåde ind i vore hjerter. For at vi, for hvem Kristi inkarnation, din Søns, blev gjort kendt ved en engels budskab, må ved hans lidenskab og kors blive bragt til hans opstandelses herlighed gennem den samme Kristus, Vor Herre. Amen.

Besøg i Det Allervelsignede Sakramente

Padre Pio reciterede denne bøn dagligt. Denne bøn blev skrevet af St. Alphonsus Liguori.

O min Herre Jesus Kristus, som for den kærlighed, du bærer menneskeheden, forbliv nat og dag i dette sakramente, alt fuld af ømhed og kærlighed, og forventer og modtager alle dem, der kommer for at besøge dig: Jeg tror, ​​at du er til stede i sakramentet. alteret; Jeg forguder Dig fra dybet af min egen intethed og takker Dig for alle de tjenester, Du har skænket mig; og især for at have givet mig dig selv i dette sakramente, og din hellige moder Maria som min advokat; og for at have kaldt mig til at besøge dig i denne kirke. Jeg hylder denne dag dit mest kærlige hjerte, og dette har jeg til hensigt at gøre i tre hensigter: for det første i taksigelse for denne store gave; for det andet som erstatning for alle de fornærmelser, du har modtaget fra dine fjender i dette sakramente; for det tredje, ved dette besøg agter jeg at tilbede dig alle steder på jorden, hvor du er mindst tilbedt og mest forsømt i dit sakramente.

Min Jesus, jeg elsker dig af hele mit hjerte. Jeg angrer, at jeg tidligere så mange gange har mishaget din uendelige godhed. Jeg agter, med din nådes hjælp, aldrig mere at fornærme dig i fremtiden; og i øjeblikket, elendig som jeg er, hellige mig mig helt til dig. Jeg giver Dig og giver fuldstændig afkald på hele min vilje, alle mine følelser, alle mine ønsker og alt hvad jeg besidder. Fra denne dag af gør med mig og med alt, hvad der er mit, hvad der er behageligt i dine øjne. Jeg beder og ønsker kun din hellige kærlighed, endelig udholdenhed og den perfekte opfyldelse af din vilje.

Jeg anbefaler dig sjælene i skærsilden, især dem, der var mest hengivne til dette hellige sakramente og til den hellige jomfru Maria.

Jeg anbefaler dig på samme måde alle stakkels syndere. Til sidst, min kære Frelser, forener jeg al min hengivenhed med dem i dit mest kærlige hjerte, og således forenet tilbyder jeg dem til din evige Fader, og jeg beder ham i dit navn elskværdigt om at acceptere og besvare dem af kærlighed til dig.

En bøn om tillid og tillid til Guds barmhjertighed

O Herre, vi beder om en grænseløs tillid og tillid til din guddommelige barmhjertighed og modet til at acceptere de kors og lidelser, som bringer enorm godhed til vores sjæle og din kirkes. Hjælp os med at elske dig med et rent og angerfuldt hjerte og at ydmyge os under dit kors, når vi bestiger hellighedens bjerg, bærende på vores kors, der fører til himmelsk herlighed. Må vi modtage dig med stor tro og kærlighed i det hellige nadver, og tillade dig at handle i os, som du ønsker for din større ære. O Jesus, det mest yndige hjerte og evige kilde af guddommelig kærlighed, må vores bøn finde gunst for din himmelske Faders guddommelige majestæt .

Angerhandling

Åh min Gud,
Jeg er dybt ked af det
for at have fornærmet dig,
og jeg afskyr alle mine synder
på grund af dine retfærdige straffe,
men mest af alt
fordi de fornærmer dig, min Gud,
som er alle gode
og fortjener al min kærlighed.

Jeg beslutter mig bestemt,
ved hjælp af din nåde,
ikke at synde mere
og for at undgå de nærmeste tilfælde af synd. Amen.

Hil Hellige Dronning

Hil Hellige Dronning, Barmhjertighedens Moder, vores liv, vores sødme og vores håber .

Til dig græder vi,
fattige fordrevne Evas børn.

Til dig sender vi vores suk,
sørge og græde
i denne tåredal.

Vend dig da om, o mest nådige talsmand,
dine barmhjertigheds øjne mod os.

Og efter dette vores eksil
vise os
den velsignede frugt af dit liv, Jesus.

O clement, o kærlige, o søde jomfru Maria.

Bed for os, o hellige Guds Moder,
at vi kan blive gjort værdige
af Kristi løfter.


Amen.

Regina Coeli

Himlens Dronning, glæd dig,
alleluia:

For ham, som du fortjente at bære,
alleluia,
Er opstået, som han sagde,
alleluia.


Bed for os til Gud,
alleluia.

Glæd dig og glæd dig, Jomfru Maria,
alleluia.


For vor Herre er sandelig opstået,
alleluia.

Bogmærke

Husk, o allernådigste Jomfru Maria,
at det aldrig var kendt
at enhver, der flygtede til din beskyttelse,
bad om din hjælp,
eller søgte din forbøn,
blev efterladt uden hjælp.

Inspireret af denne tillid,
Jeg flyver til dig, jomfruer, jomfruer,
min mor.

Til dig kommer jeg,
foran dig står jeg,
syndig og sorgfuld.

O inkarnerede Ords Moder,
foragt ikke mine bønner,
men hør og svar mig i din barmhjertighed.

Amen

Bøn efter rosenkransen

O Gud, hvis enbårne søn,
ved hans liv, død og opstandelse,
har købt til os
belønningen for evig frelse;
giv, vi beder dig, at
mens de mediterer over disse mysterier
af den allerhelligste rosenkrans
af den hellige jomfru Maria,
vi kan efterligne, hvad de indeholder
og opnå hvad de lover,
gennem den samme Kristus, vor Herre, Amen.
Må den guddommelige hjælp
forbliv altid hos os,
og må de troendes sjæle gå bort,
ved Guds nåde,
hvil i fred. Amen

Bøn til den velsignede jomfru

Åh Mary,
undfanget uden synd,
bed for os
som har ty til dig.
Amen.

Bøn til St. Michael Ærkeenglen

Ærkeenglen St. Michael

Ærkeenglen St. Michael

Ærkeenglen St. Michael,
forsvare os i kamp. Vær vores forsvar mod
Djævelens ondskab og snarer.
Må Gud irettesætte ham, vi beder ydmygt,
og gør du,
O fyrste af de himmelske hærskarer,
ved Guds kraft,
kastet i helvede, Satan,
og alle de onde ånder,
der strejfer rundt i verden
søger sjælenes ruin.
Amen.

Den hellige Frans bøn

Herre, gør mig til et redskab for din fred,
Hvor der er had, lad mig så kærlighed;
Hvor der er skade, undskyld;
Hvor der er tvivl, tro;
Hvor der er fortvivlelse, håb;
Hvor der er mørke, lys;
Hvor der er sorg, glæde.
Eller guddommelig mester,
giv, at jeg ikke så meget må søge at blive trøstet,
hvad angår trøst;
at blive forstået, som at forstå;
at blive elsket, som at elske.
For det er ved at give, vi modtager.
Det er ved at tilgive, at vi bliver tilgivet,
og det er ved at dø, at vi fødes til evigt liv.
Amen.

En bøn til Jesus

Åh min Jesus,
giv mig din styrke
når min svage natur gør oprør
mod dette eksillivs nød og lidelse,
og gør mig i stand til at acceptere alt
med sindsro og fred.
Med hele min styrke holder jeg fast ved dine fortjenester,
Dine lidelser, din forsoning og dine tårer,
så jeg kan være i stand til at samarbejde med dig
i frelsens arbejde.
Giv mig styrke til at flyve fra synd,
den eneste årsag til din smerte,
Din blodsved og din død.
Ødelæg i mig alt det, der mishager dig
og fyld mit hjerte med din hellige kærligheds ild
og alle dine lidelser.
Hold mig ømt, fast, tæt på dig
at jeg aldrig må lade dig være alene
i din grusomme lidenskab.
Jeg beder kun om et hvilested i dit hjerte. Amen.

Til Jesus

Herre, mit hjertes Gud,
Du alene kender og ser alle mine problemer.
Du alene er klar over, at al min nød
udspringer af min frygt for at miste dig,
for at fornærme dig, fra min frygt for ikke at elske dig
så meget som jeg burde elske og ønske at elske dig.


Hvis du, for hvem alt er til stede
og hvem alene kan se fremtiden,
vid, at det er til din større ære
og til min frelse, at jeg skulle blive
i denne tilstand, så lad det være sådan.
Jeg vil ikke flygte fra det.


Giv mig styrken til at kæmpe
og for at opnå præmien på grund af stærke sjæle.

En bøn af St. Pio af Pietrelcina

Må Jesus trøste dig
i alle dine lidelser.
Må han holde dig i farer,
vog over dig altid med hans nåde,
og angiv den sikre vej
som fører til evig frelse.
Og må han gengive dig
hans guddommelige hjerte altid kære
og altid mere værdig til Paradis. Amen.

for kvinden, der har alt

Alma Redemptoris Mater

Forløserens kærlige mor,
Himlens port, havets stjerne,
hjælp dit folk, der er faldet,
alligevel stræber efter at rejse sig igen.
Til naturens forundring bar du din Skaber,
dog forblev jomfru efter som før.
Du, som modtog Gabriels glade hilsen,
have ondt af os. Amen

Et åndeligt fællesskab

Padre Pio bad med dette flere gange om dagen og lavede et åndeligt fællesskab.

Jesus, virkelig til stede i det allerhelligste sakramente,
Jeg elsker dig over alt
og jeg ønsker at besidde dig
i min sjæl. Da jeg ikke er i stand
i dette øjeblik at modtage
Du sakramentelt,
komme i det mindste åndeligt
ind i mit hjerte.

Jeg omfavner dig som værende der allerede,
og foren mig helt med dig.

Tillad mig aldrig at blive adskilt
fra dig. Amen.

En bøn

Må dit hjerte altid være
Helligåndens tempel.
Må Jesus altid være rorsmanden
af dit lille åndelige skib.
Må Mary være stjernen
som skinner på din vej
og må hun vise dig den sikre vej
at nå frem til vor himmelske Fader.
Amen.

Guddommelige lovprisninger

Velsignet være Gud. Velsignet være hans hellige navn.
Velsignet være Jesus Kristus, sand Gud og sandt menneske.
Velsignet være Jesu navn.
Velsignet være hans allerhelligste hjerte.
Velsignet være hans dyrebareste Blod.
Velsignet være Jesus i alterets allerhelligste sakramente.
Velsignet være Helligånden, Parakleten.
Velsignet være den store Guds Moder, Maria allerhelligste.
Velsignet være hendes hellige og ubesmittede undfangelse.
Velsignet være hendes herlige Himmelfart.
Velsignet være Marias, Jomfruens og Moders navn.
Velsignet være Saint Joseph, hendes mest kyske ægtefælle.
Velsignet være Gud i sine engle og i sine hellige.

Er disse bønner ikke vidunderlige? Ikke bare det, disse Padre Pio bønner er også meget effektive.

Hvis du ved, at nogen kunne drage fordel af Padre Pio bønner, så del venligst denne artikel med dem.

Læs også Ærkeenglen Raphael bønner for helbredelse.