St. Charbel Novena

St Charbel Novenabedste hårfarve til sort hår

Find Ud Af Dit Antal Engel

Saint Charbel Makhlouf eller Sharbel Maklouf var en maronitisk munk og er kendt som Mirakelmunken i Libanon. Han udførte forskellige mirakuløse helbredelser og bliver rost for sin evne til at forene kristne og muslimer.Yussef Antoun Makhlouf blev født i Libanon, 1828 af Antoun Zaarour Makhlouf og Brigitta Elias al-Shediyaq. Yussef gik i sogneskolen og engagerede sig i bøn og ensomhed fra en meget tidlig alder og forlod hjemmet i 1951 for at fortsætte sit religiøse liv og blev bror Charbel, en ensom munk ved Hermitage of Saint Paul i Qadisha-dalen, Libanon. Han aflagde sine løfter i november 1853 som munk og studerede senere præstedømmet, ordineret og sendt til at tjene i klosteret St. Maron.Han tjente som præstemunk i 19 år og viste stor hengivenhed til bøn, arbejde og stilhed. Guds overnaturlige kraft virkede på St. Charbel og blev observeret gennem hans værker, og han blev en vidunderarbejder for både de kristne og muslimerne.

I de næste 23 år havde han udviklet en uendelig kærlighed og dyb forening over for Gud og døde senere af helbredsproblemer den 25. december 1898.Helbredelsen af ​​søster Mary Abel Kamari fra Hellige Hjerter , Helbredelsen af ​​Iskandar Naim Obeid fra Baabdat og Helbredelsen af ​​Mariam Awad fra Hammana betragtes som de største helbredelser og mirakler af St. Charbel i hans periode med kanonisering og saligkåring.

Fakta om St. Charbel Novena

Niende starter: 15. juli
Festdag: 24. juli

Betydning af St. Charbel Novena

Hvis du lider af sygdom og skader, kan det at bede St. Charbel Novena hjælpe dig med at helbrede.Skt. Charbels fest fejres den 3. søndag i juli ifølge den maronitiske kalender og den 24. juli ifølge den romerske kalender. Han blev kanoniseret i 1977 og er navngivet som den beundringsværdige hellighedsblomst, der blomstrer på stammen af ​​de gamle klostertraditioner i Østen.

Hans vigtigste helligdom er klosteret Saint Maron Annaya, Byblos District, Libanon. Helligdommen St. Charbel er sammensat af klosteret St. Maron, hvor St. Charbel levede gennem sit religiøse liv.

Læs mere: St. Cajetan Novena

betydning af 112

St. Charbel Novena

St. Charbel Novena

St. Charbel Novena

St. Charbel Novena – Dag 1

Lad os begynde i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Amen.

Gud uendeligt hellig og herliggjort i dine helgener, som inspirerede munken og eneboeren St. Charbel til at leve og dø i en fuldkommen lighed med Jesus, hvilket gav ham styrke til at løsrive sig fra verden for at leve fuldt ud i sin eremitage, klosteret dyder fattigdom, lydighed og kyskhed, beder vi dig om at give os nåden til at elske dig og tjene dig, som han gjorde.

Herren den Almægtige, som har demonstreret kraften i St. Charbels forbøn ved mange mirakler og tjenester, giv vores frivillige den nåde at leve en smuk mission og vende hjem med fast tro, fyldt med brændende næstekærlighed. Vi bønfalder dig ved hans forbøn.

Åh. Mirakuløse Saint Charbel, fra hvis ubesmittede krop, som overmander korruption, udstråler himlens duft, kom mig til undsætning og giv mig fra Gud den nåde, som jeg har brug for
<> .

Amen.

Åh, Saint Charbel, bed for mig.
Åh Herre, som blev skænket Sankt Charbel troens nåde, jeg bønfalder dig om at give mig gennem hans forbøn den guddommelige nåde til at leve efter dine bud og Bibelen.


Æren er din til det sidste.

Amen.

Recitere enkelt gang
Vores far
Hil dig Maria
Ære være

9 dages novena til Prags spædbarn

St. Charbel Novena – Dag 2

Lad os begynde i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Amen.

Gud uendeligt hellig og herliggjort i dine helgener, som inspirerede munken og eneboeren St. Charbel til at leve og dø i en fuldkommen lighed med Jesus, hvilket gav ham styrke til at løsrive sig fra verden for at leve fuldt ud i sin eremitage, klosteret dyder fattigdom, lydighed og kyskhed, beder vi dig om at give os nåden til at elske dig og tjene dig, som han gjorde.

Herren den Almægtige, som har demonstreret kraften i St. Charbels forbøn ved mange mirakler og tjenester, giv vores frivillige den nåde at leve en smuk mission og vende hjem med fast tro, fyldt med brændende næstekærlighed. Vi bønfalder dig ved hans forbøn.

Åh, Sankt Charbel, klosterlivets martyr, som oplevede lidelse, og som Herren Jesus gjorde af dig til et lysende fyrtårn, jeg tyr til dig og beder gennem din forbøn om nåden <> . Jeg stoler på dig.


Amen.

Åh, Saint Charbel, vase med parfume, gå i forbøn for mig. Åh, Gud af fuldkommen velvilje, som ærede Saint Charbel ved at give ham nåden til at udføre mirakler, forbarm dig over mig og giv mig, hvad jeg beder dig om gennem hans forbøn.

Herligheden er din til det sidste.

Amen.

Recitere enkelt gang
Vores far
Hil dig Maria
Ære være

Læs mere: Julens Novena

St. Charbel Novena – Dag 3

Lad os begynde i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Amen.

Gud uendeligt hellig og herliggjort i dine helgener, som inspirerede munken og eneboeren St. Charbel til at leve og dø i en fuldkommen lighed med Jesus, hvilket gav ham styrke til at løsrive sig fra verden for at leve fuldt ud i sin eremitage, klosteret dyder fattigdom, lydighed og kyskhed, beder vi dig om at give os nåden til at elske dig og tjene dig, som han gjorde.

Herren den Almægtige, som har demonstreret kraften i St. Charbels forbøn ved mange mirakler og tjenester, giv vores frivillige den nåde at leve en smuk mission og vende hjem med fast tro, fyldt med brændende næstekærlighed. Vi bønfalder dig ved hans forbøn.

Åh, Saint Charbel, den sigtebare, der skinner som en lysende stjerne på kirkehimlen, lyser min vej og befæster mit håb. Fra dig beder jeg om nåden <> . Bed om det fra Jesus den korsfæstede, som du evigt tilbeder.


Amen.

Åh, Saint Charbel, eksemplet på tålmodighed og stilhed, gå i forbøn for mig.

Åh, Herre Jesus, som helligede Saint Charbel og hjalp ham med at bære sit kors, giv mig modet til at bære livets vanskeligheder med tålmodighed og underkastelse til din guddommelige vilje gennem Saint Charbels forbøn, for dig er taknemmelighed for evigt.

Amen.

Recitere enkelt gang
Vores far
Hil dig Maria
Ære være

St. Charbel Novena – Dag 4

Lad os begynde i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Amen.

Gud uendeligt hellig og herliggjort i dine helgener, som inspirerede munken og eneboeren St. Charbel til at leve og dø i en fuldkommen lighed med Jesus, hvilket gav ham styrke til at løsrive sig fra verden for at leve fuldt ud i sin eremitage, klosteret dyder fattigdom, lydighed og kyskhed, beder vi dig om at give os nåden til at elske dig og tjene dig, som han gjorde.

Herren den Almægtige, som har demonstreret kraften i St. Charbels forbøn ved mange mirakler og tjenester, giv vores frivillige den nåde at leve en smuk mission og vende hjem med fast tro, fyldt med brændende næstekærlighed. Vi bønfalder dig ved hans forbøn.

Åh Fader, Saint Charbel, den kærlige, jeg tyer til dig. Min tillid til dig fylder mit hjerte. Med kraften i din forbøn hos Gud, venter jeg på den nåde, som jeg beder dig om <> . Vis mig din hengivenhed endnu en gang.


Åh, Saint Charbel, dydens have, gå i forbøn for mig.

Åh, Gud, du, som skænkede Sankt Charbel din ligheds nåde, giv mig hjælpen til at vokse i de kristne dyder og forbarm dig over mig til at kunne prise dig til det sidste.

Amen.

Recitere enkelt gang
Vores far
Hil dig Maria
Ære være

St. Charbel Novena – Dag 5

Lad os begynde i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Amen.

Gud uendeligt hellig og herliggjort i dine helgener, som inspirerede munken og eneboeren St. Charbel til at leve og dø i en fuldkommen lighed med Jesus, hvilket gav ham styrke til at løsrive sig fra verden for at leve fuldt ud i sin eremitage, klosteret dyder fattigdom, lydighed og kyskhed, beder vi dig om at give os nåden til at elske dig og tjene dig, som han gjorde.

Herren den Almægtige, som har demonstreret kraften i St. Charbels forbøn ved mange mirakler og tjenester, giv vores frivillige den nåde at leve en smuk mission og vende hjem med fast tro, fyldt med brændende næstekærlighed. Vi bønfalder dig ved hans forbøn.

Åh, Saint Charbel, elsket af Gud, oplys mig, hjælp mig og lær mig, som behager Gud. Skynd mig at redde. Å kærlige Fader; Jeg beder dig om at bede Gud om denne nåde <> .

Åh, Saint Charbel, den korsfæstedes ven, gå i forbøn for mig.

Åh, Gud hør mit krav gennem Saint Charbels forbøn. Red mit stakkels hjerte og giv mig fred. Du kan berolige mt sjælens problemer. Ære til dig til det sidste.

Recitere enkelt gang
Vores far
Hil dig Maria
Ære være

Læs mere: Moder Teresa af Kolkata Novena

St. Charbel Novena – Dag 6

Lad os begynde i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Amen.

Gud uendeligt hellig og herliggjort i dine helgener, som inspirerede munken og eneboeren St. Charbel til at leve og dø i en fuldkommen lighed med Jesus, hvilket gav ham styrke til at løsrive sig fra verden for at leve fuldt ud i sin eremitage, klosteret dyder fattigdom, lydighed og kyskhed, beder vi dig om at give os nåden til at elske dig og tjene dig, som han gjorde.

Herren den Almægtige, som har demonstreret kraften i St. Charbels forbøn ved mange mirakler og tjenester, giv vores frivillige den nåde at leve en smuk mission og vende hjem med fast tro, fyldt med brændende næstekærlighed. Vi bønfalder dig ved hans forbøn.

Åh, Saint Charbel, almægtig forbeder, jeg beder dig om at opfylde den nåde, som jeg har brug for <> . Et enkelt ord fra dig til Jesus er nok til at tilgive mig, forbarme mig og opfylde mit ønske.

Åh, Saint Charbel, glæde over himmel og jord, gå i forbøn for mig.

Åh, Gud, som valgte den hellige Charbel til at forsvare os over for din guddommelige magt, giv mig gennem hans forbøn denne nåde (navngiv nåden) til at forherlige dig med ham indtil enden.

Amen.

Recitere enkelt gang
Vores far
Hil dig Maria
Ære være

St. Charbel Novena – Dag 7

Lad os begynde i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Amen.

Gud uendeligt hellig og herliggjort i dine helgener, som inspirerede munken og eneboeren St. Charbel til at leve og dø i en fuldkommen lighed med Jesus, hvilket gav ham styrke til at løsrive sig fra verden for at leve fuldt ud i sin eremitage, klosteret dyder fattigdom, lydighed og kyskhed, beder vi dig om at give os nåden til at elske dig og tjene dig, som han gjorde.

Herren den Almægtige, som har demonstreret kraften i St. Charbels forbøn ved mange mirakler og tjenester, giv vores frivillige den nåde at leve en smuk mission og vende hjem med fast tro, fyldt med brændende næstekærlighed. Vi bønfalder dig ved hans forbøn.

Åh, Saint Charbel, elsket af alle, de trængendes hjælper; Jeg har et fast håb i din forbøn for Gud. Opfyld denne nåde for mig <> .


Åh, Saint Charbel, en stjerne, der råder de forvirrede, gå i forbøn for mig.

Åh, Gud, mine talrige synder hindrer din nåde i at nå mig. Giv mig nåden til at omvende mig. Svar mig gennem Saint Charbels forbøn. Returner glæden til mit triste hjerte og imødekomme mig mit krav. Du, legemliggørelsen af ​​nåder, ære og taknemmelighed være dig.

Recitere enkelt gang
Vores far
Hil dig Maria
Ære være

St. Charbel Novena – Dag 8

Lad os begynde i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Amen.

Gud uendeligt hellig og herliggjort i dine helgener, som inspirerede munken og eneboeren St. Charbel til at leve og dø i en fuldkommen lighed med Jesus, hvilket gav ham styrke til at løsrive sig fra verden for at leve fuldt ud i sin eremitage, klosteret dyder fattigdom, lydighed og kyskhed, beder vi dig om at give os nåden til at elske dig og tjene dig, som han gjorde.

Herren den Almægtige, som har demonstreret kraften i St. Charbels forbøn ved mange mirakler og tjenester, giv vores frivillige den nåde at leve en smuk mission og vende hjem med fast tro, fyldt med brændende næstekærlighed. Vi bønfalder dig ved hans forbøn.

Åh, Saint Charbel, hver gang jeg ser dig knæle ned på stokmåtten, fastende, afholdende og optaget af at kalde Gud, øges mit håb og min tro på dig. Jeg beder dig om at hjælpe mig med at modtage den nåde, som jeg beder om <> .


Åh, Saint Charbel, fordybet i Gud, gå i forbøn for mig.

Åh, Jesus, den mest fredelige, du, som har hævet din elskede Charbel til bibelsk fuldkommenhed, jeg beder dig højtideligt om at give mig nåden til at tilbringe resten af ​​mit liv efter dit krav. Jeg elsker dig, åh Gud, min frelser.

Amen.

Recitere enkelt gang
Vores far
Hil dig Maria
Ære være

St. Charbel Novena – Dag 9

Lad os begynde i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Amen.

Gud uendeligt hellig og herliggjort i dine helgener, som inspirerede munken og eneboeren St. Charbel til at leve og dø i en fuldkommen lighed med Jesus, hvilket gav ham styrke til at løsrive sig fra verden for at leve fuldt ud i sin eremitage, klosteret dyder fattigdom, lydighed og kyskhed, beder vi dig om at give os nåden til at elske dig og tjene dig, som han gjorde.

Herren den Almægtige, som har demonstreret kraften i St. Charbels forbøn ved mange mirakler og tjenester, giv vores frivillige den nåde at leve en smuk mission og vende hjem med fast tro, fyldt med brændende næstekærlighed. Vi bønfalder dig ved hans forbøn.

Åh, far, Saint Charbel, her er jeg ved slutningen af ​​Novena. Mit hjerte får næring, når jeg taler til dig. Jeg har et stort håb om, at jeg vil få den nåde fra Jesus, som jeg bad om gennem din forbøn. Jeg omvender mig, og jeg lover, at jeg aldrig nogensinde vil falde i synd. Jeg beder dig om at opfylde mit krav <> .

Åh, Saint Charbel, kronet med herlighed, gå i forbøn for mig.

Åh, Herre, du lyttede til Saint Charbels bønner, og du opfyldte nåden af ​​unison med dig, forbarm dig over mig i mit øjeblik af nød. Red mig fra ondskab, som jeg ikke kan tåle. Ære og taknemmelighed være dig til det sidste.

Amen.

Recitere enkelt gang
Vores far
Hil dig Maria
Ære være

Læs mere: Skt. Clara af Assisi Novena

gaver til teenage drenge 2017

Bøn til St. Charbel

Herre, uendeligt hellig og herliggjort i dine hellige, Du har inspireret Charbel, helgenmunken, til at leve det perfekte liv som en eremit. Vi takker Dig for at give ham velsignelsen og styrken til at løsrive sig fra verden, så heltemodet i klosterdyderne fattigdom, lydighed og næstekærlighed kunne sejre i hans eremitage. Vi beder dig om at give os den nåde at elske og tjene dig, efter hans eksempel. Den almægtige Gud, som har manifesteret kraften i St. Charbels forbøn gennem hans utallige mirakler og tjenester, giv os <> , gennem hans forbøn.

Amen