The Three Hail Marys Novena

Three Hail Marys NovenaFind Ud Af Dit Antal Engel

The Three Hail Marys Novena er en særlig romersk-katolsk hengivenhed til den guddommelige moder. Den søger Jomfru Marias forbøn for renhed og tilgivelse.Det er en meget etableret tradition i den katolske kirke, der går tilbage til det 12. århundrede med at bede de tre hils Marias tre gange om dagen.drømme edderkopper betydning

Denne Novena reciteres til ære for Jomfru Marias tre dyder forbundet med den hellige treenighed, med hvem hun er fuldkommen forenet i himlen: Faderens kraft, Sønnens visdom og Marias ømme barmhjertighed.

St. Mechtilde af Hackeborn, en tysk benediktinernonne, tilskrives denne bøn. Hun havde tre syner af Jomfru Maria, som fortalte hende om denne særlige bøn.Vor Moder afslørede også til Sankt Gertrud den store, Til enhver sjæl, der trofast beder de Tre Hilsener, vil jeg vise mig i dødens time i en pragt så ekstraordinær, at den vil fylde sjælen med himmelsk trøst.

Du skal bede til Three Hail Mary Novena oprigtigt hver dag som en evig novena for at modtage særlige nådegaver fra Jomfru Maria.

gode fødselsdagsgaver til drenge

Denne novena kan reciteres på et hvilket som helst tidspunkt på en dag, helst når du vågner op eller før du sover.Læs mere: Hil dig Maria bøn

The Three Hail Marys Novena

The Three Hail Marys Novena

The Three Hail Marys Novena

Til ære for Vor Frues magt

Åh, ubesmittede Maria, Jomfru mest magtfulde, jeg beder dig, gennem den uhyre Kraft, som du har modtaget fra den Evige Fader, skaf mig Renhed i hjertet, – Styrke til at overvinde alle min sjæls fjender; -og den særlige gunst, jeg beder om i min nuværende nødvendighed.

<>


Mor mest rene! Forlad mig ikke, foragt ikke min bøn, hør mig nådigt til Guds ære, din ære og min sjæls velfærd.

For at opnå denne gunst ærer jeg din magt ved at recitere:

Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er frugten af ​​dit liv, Jesus. Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere nu og i dødens time. Amen.

Til ære for Vor Frues visdom

Åh Jomfru Maria, min Moder, gennem den uudsigelige visdom skænket dig af Guds inkarnerede Ord, bønfalder jeg dig ydmygt, opnå for mig mildhed og ydmyghed i hjertet, en fuldkommen viden om den guddommelige vilje og styrke til altid at udføre den.

Åh Maria, visdommens sæde; som en øm moder led mig på den kristne dyds og fuldkommenheds vej; oplys og gør mig i stand til at gøre det, der er mest behageligt for din elskede søn, og få min bøn.

For at opnå denne nåde ærer jeg din visdom ved at recitere:

Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er frugten
af dit liv, Jesus. Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere nu og i dødens time. Amen.


Til ære for Vor Frues barmhjertighed

Åh, Barmhjertighedens Moder, Moder til angrende syndere, jeg står foran dig syndig og sorgfuld og bønfalder dig gennem den umådelige Kærlighed, som Helligånden har givet dig til os stakkels syndere, skaf mig sand og fuldkommen anger for mine synder, som jeg hader og afskyr af hele mit hjerte, fordi jeg elsker Gud.

Moder mest barmhjertige, hjælp mig i min nuværende nødvendighed.
Vend, så disse Barmhjertigheds øjne mod os, Åh Clement, Åh kærlige åh Søde Jomfru Maria!


For at opnå denne dyrebare gave ærer jeg din kærlige barmhjertighed ved at recitere:

Hil dig Maria, fuld af nåde, Herren er med dig. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet er frugten af ​​dit liv, Jesus. Hellige Maria, Guds Moder, bed for os syndere nu og i dødens time. Amen.

Læs mere: Novena til den hellige treenighed

varm chokolade opskrift med pulveriseret mælk